Sint Matthias Harmonie Toneel

Laatste nieuws op

St.Matthias Facebook site

Nieuws

- april 2019 -

Na 12 jaar afscheid van voorzitter Antoon de Vroomen

Op 8 april jl. in het Trefpunt te Warmond heeft Muziek- en Toneelvereniging St. Matthias de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Natuurlijk werd er nog nagenoten van het 100 jarig jubileum dat in 2018 plaatsvond en werd eenieder nog even de Koninklijke Erepenning getoond, waar de vereniging zeker trots op is.Dat dit geen alledaagse ledenvergadering zou zijn was op voorhand wel duidelijk, daar er een tweetal bestuurswisselingen zouden plaatsvinden.

Ten eerste werd er afscheid genomen van Els Versluijs. Zij heeft 12 jaar in het bestuur gezeten als afvaardiging van de afdeling toneel. Gelukkig is dit voor de vereniging geen definitief afscheid, daar Els een actief en enthousiast lid blijft van het toneel. Zij wordt opgevolgd door Anne Schavemaker, komende uit een nest van toneelspelers, want zowel haar vader als haar moeder hebben de Warmondse gemeenschap jarenlang vermaakt met de invulling van alle mogelijke toneelrollen bij onze vereniging.

Vervolgens was het moment daar dat er ook afscheid genomen moest worden van onze voorzitter Antoon de Vroomen na een voorzitterschap van 12 jaar.
Na zijn benoeming in 2007 is St. Matthias in staat geweest de nodige hindernissen, welke een vereniging in een relatief kleine kern die Warmond is, te overwinnen. Onder zijn bezielende leiding heeft St. Matthias zicht kunnen ontwikkelen tot een goed georganiseerde vereniging, waarin de leden hun gewaardeerde hobby kunnen uitoefenen. Een vereniging die al 100 jaar een grote culturele waarde binnen de Warmondse gemeenschap vertegenwoordigd.
Dat Antoon veel voor de vereniging heeft betekend kwam tot uiting komt door zijn benoeming als Erelid van St. Matthias.

Hierna werd de nieuwe voorzitter van St. Matthias voorgesteld: Paul Stol.

Paul is zeker geen onbekende in de Warmondse gemeenschap en brengt een brede bestuurlijke ervaring mee. Hij werd dan ook met enthousiasme ontvangen en unaniem gekozen als de nieuwe voorzitter.

            

_________________________________________________________________________

- juli 2018 -

Geslaagd Jubileumfeest

De confetti van het Jubileumfeest is inmiddels neergedaald. Wat een super dag was het!

Achter de schermen waren veel leden al tijden bezig met de voorbereidingen en in de ochtend werden de laatste versieringen geplaatst. Vanaf half 1 verzamelen de leden van de harmonie, de drumband en het toneel zich in hun splinternieuwe polo's op de gemeentehaven. Om 1 uur stipt staan harmonie en drumband in de juiste opstelling en geeft tambour-majoor Jaqueline het sein om te starten. Met een vrolijk getrommel wordt de stoet aangekondigd.

Het is prachtig weer en (daardoor?) lekker druk op straat. Er zijn dan ook veel toeschouwers bij elke stop waar de harmonie een klein miniconcert ten gehore brengt. Geregeld hoor je het publiek verzuchten hoe mooi het is en hoe leuk iedereen het vind dat de harmonie dit weer een keer doet. Oude tijden herleven.

Op posters, in prachtige aan ale inwoners aangeboden jubileumboeken en natuurlijk tijdens de rondgang, werd het grote feest dat om half 4 start in Dekker al aangekondigd. Velen geven gehoor aan de uitnodiging en al snel nadat de deuren open gaan is de zaal goed gevuld. Het publiek geniet met volle teugen van de prachtige optredens van de harmonie en de vele gastoptredens.

In de avond wordt het nog drukker en de zaal zit dan ook tjokvol als burgemeester Carla Breuer om 7 uur het woord neemt om iedereen welkom te heten én om de vereniging te verblijden met een Koninklijke erepenning. Wat een eer!
                  
Direct hierna start de komedie Haring en Haarlak. Een lekker luchtig stuk dat wordt gedragen door onze onvolprezen Mandy en Christaan die de rollen van kapster Annie en figaro Francesco geloofwaardig neerzetten. Naast Mandy en Christiaan zijn er nog 28 spelers. Niet alleen de huidige leden spelen mee, maar ook veel oud-leden, betreden nog één keer het podium als klant of als familielid. Een feest van herkenning! En het optreden bestaat niet alleen uit toneelspel. Er zijn tal van muzikale intermezzo's die naadloos aansluiten op het spel en het jubileumstuk voorzien van extra elan. Het publiek geniet met volle teugen en trakteert de spelers en muzikanten na afloop op een daverend applaus.

Na de voorstelling worden alle stoelen snel opgeruimd en is het podium voor de band De Deik en DJ Rowan. Tot in de late uurtjes wordt er meegezongen en gedanst ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan.

Foto's van deze mooie dag zijn te vinden onder Foto's in het menu en op onze Facebooksite.

_________________________________________________________________________

- 27 mei 2018 -

PRIJZEN JUBILEUMLOTERIJ ST. MATTHIAS

Tijdens ons jubileumfeest is de trekking van de jubileumloterij geweest. Veel winnaars waren ter plaatse en hebben hun prijs direct opgehaald. De overige winnende loten zijn hieronder vermeld. De prijzen zijn op te halen op Oosteinde 3B in Warmond.

Prijs: Lotnummer:
Hoofdprijs: € 350,00 vrij te besteden bij Electroworld Duynstee te Sassenheim 0968
2e prijs: € 250,00 cash 2383
3e prijs: € 100,00 cash 1972
Pizzeria Caruso; Bon € 60,00 0553
Bistro La Croute; speciaal 2 gangen- menu 2 pers. 2923
Het Wapen van Warmond; 2x3 gangen menu 2 pers. 3612
Het Wapen van Warmond; 2x3 gangen menu 2 pers. 5650
Het Wapen van Warmond; 2x3 gangen menu 2 pers. 1449
Maxigym; 3 maanden gratis fitness 4856
Snackbar ’t Haasje Oegstgeest; bon t.w.v. € 20,00 3966
Kees en Leny’s Bloemenkraan; bon t.w.v. € 10,00 0939
Kees en Leny’s Bloemenkraan; bon t.w.v. € 10,00 1339
Kees en Leny’s Bloemenkraan; bon t.w.v. € 10,00 3418
Kees en Leny’s Bloemenkraan; bon t.w.v. € 10,00 1756
Kees en Leny’s Bloemenkraan; bon t.w.v. € 10,00 4053
Boek KadoENZO; windlicht met div. artikelen 1433
Slagerij Bakker; cadeaubon t.w.v. € 50,00 4707
Jump-XL Warmond; 1 uur fun jump voor 2 personen 3212
Jump-XL Warmond; 1 uur fun jump voor 2 personen 0158
Jump-XL Warmond; 1 uur fun jump voor 2 personen 0529
Jump-XL Warmond; 1 uur fun jump voor 2 personen 4715
Jump-XL Warmond; 1 uur fun jump voor 2 personen 3388
Jump-XL Warmond; 2 uur fun jump voor 2 personen 0065
Jump-XL Warmond; 1 uur fun jump voor 2 personen 1239
Snoes (Mo & Co); Warmonds Weer 0375
Snoes (Mo & Co); Warmonds Weer 1303
Snoes (Mo & Co); Warmonds Weer 4139
Snoes (Mo & Co); Warmonds Weer 1407
Snoes (Mo & Co); Warmonds Weer 1000
MonkeyTown Warmond; 2 x gratis entree 3213
MonkeyTown Warmond; 2 x gratis entree 2796
MonkeyTown Warmond; 2 x gratis entree 2464

We feliciteren alle winnaars van harte met hun prijs!

_________________________________________________________________________

- 20 mei 2018 -

Polo's voor onze leden

Met dank aan de gulle bijdrage van het Coöperatiefonds Rabobank kunnen wij mooie polo's voor de jeugd, harmonie en toneel kopen. Wat zullen we er zaterdag tijdens onze optocht ter ere van ons jubileumfeest, schitterend uitzien. Bedankt Rabobank!

      

_________________________________________________________________________

- 8 maart 2018 -

Muziek- en toneelvereniging St. Matthias bestaat 100 jaar!

Sinds 8 maart bestaat St. Matthias 100 jaar. Dit heugelijke feit zal groots worden gevierd op zaterdag 26 mei, dus hou deze datum vrij! Het programma vindt u onder de kop "agenda" in het menu. De meest recente informatie vindt u op onze Facebook pagina.

De hele dag zal in het teken staan van muziek en toneel. De bedoeling is dat er die dag als vanouds een rondgang door het dorp plaatsvindt met de aankondiging van het feestprogramma dat vanaf 15.30 uur aanvangt. De feestelijkheden vinden plaats bij Dekker Warmond die hun zalen beschikbaar hebben gesteld. Er zal doorlopend muziek en optredens zijn van de afdeling toneel, de harmonie, Ex BTW, Als je maar bekend bent band, het Joppekoor en het Schippertjeskoor.

Omstreeks 19.00 uur begint het slotstuk van toneel en harmonie gezamenlijk waarna aansluitend omstreeks 21.00 uur de band 'De Deik' optreedt met tussenpozen van DJ Rowan.

Komt u gerust de hele dag langs, voor de inwendige mens is gezorgd. De entree is gratis. Er zal een grote loterij zijn met mooie prijzen. De loten gaan eind maart in de verkoop en zijn tevens verkrijgbaar bij Albert Heijn Warmond. Aan alle inwoners van Warmond zal een jubileumboekje worden verstrekt en bij het aanbieden heeft u de mogelijkheid loten te kopen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door vele sponsors die wij zeer erkentelijk zijn voor hun bijdrage. In aanloop naar het jubileumfeest zal alle informatie te vinden zijn op onze website www.sintmatthias.nl of facebook St. Matthias Warmond muziek en toneel.

_________________________________________________________________________

- december 2017 -

Het seizoen 2017-2018 is alweer een tijdje bezig. Zowel onze afdeling muziek als de toneelafdeling hebben hard gerepeteerd aan mooie uitvoeringen. Zo heeft u in november kunnen genieten van de het blijspel "Echtgenoot te huur" en kunt u op 15 december heerlijk meezingen bij het Kerstconcert in het Trefpunt. Op 24 december speelt onze harmonie weer, maar dan als begeleiding van het Schippertjeskoor.

Wilt u graag zelf mee spelen of ons op een andere manier steunen? Dat kan, u bent van harte welkom bij één van onze afdelingen

Kijk voor uitgebreidere informatie op de pagina's van "Harmonie" en/of "Toneel".

We hopen u in het komend seizoen weer te mogen begroeten bij één of meer van onze uitvoeringen!

_________________________________________________________________________

Wilt u donateur worden van St.Matthias?

Dat kan, graag zelfs! Neemt u dan a.u.b. contact op met één van de hierboven genoemde bestuursleden.