Documenten

In het besloten gedeelte van de website zullen verenigingsdocumenten geplaatst worden zoals de statuten, het huishoudelijke reglement en het meest recente jaarverslag. Deze informatie is ook via de secretaris te verkrijgen.