Geslaagd Jubileumfeest

De confetti van het Jubileumfeest is inmiddels neergedaald. Wat een super dag was het!

Achter de schermen waren veel leden al tijden bezig met de voorbereidingen en in de ochtend werden de laatste versieringen geplaatst. Vanaf half 1 verzamelen de leden van de harmonie, de drumband en het toneel zich in hun splinternieuwe polo’s op de gemeentehaven. Om 1 uur stipt staan harmonie en drumband in de juiste opstelling en geeft tambour-majoor Jaqueline het sein om te starten. Met een vrolijk getrommel wordt de stoet aangekondigd.

Het is prachtig weer en (daardoor?) lekker druk op straat. Er zijn dan ook veel toeschouwers bij elke stop waar de harmonie een klein miniconcert ten gehore brengt. Geregeld hoor je het publiek verzuchten hoe mooi het is en hoe leuk iedereen het vind dat de harmonie dit weer een keer doet. Oude tijden herleven.

Op posters, in prachtige aan ale inwoners aangeboden jubileumboeken en natuurlijk tijdens de rondgang, werd het grote feest dat om half 4 start in Dekker al aangekondigd. Velen geven gehoor aan de uitnodiging en al snel nadat de deuren open gaan is de zaal goed gevuld. Het publiek geniet met volle teugen van de prachtige optredens van de harmonie en de vele gastoptredens.

In de avond wordt het nog drukker en de zaal zit dan ook tjokvol als burgemeester Carla Breuer om 7 uur het woord neemt om iedereen welkom te heten én om de vereniging te verblijden met een Koninklijke erepenning. Wat een eer!

Direct hierna start de komedie Haring en Haarlak. Een lekker luchtig stuk dat wordt gedragen door onze onvolprezen Mandy en Christaan die de rollen van kapster Annie en figaro Francesco geloofwaardig neerzetten. Naast Mandy en Christiaan zijn er nog 28 spelers. Niet alleen de huidige leden spelen mee, maar ook veel oud-leden, betreden nog één keer het podium als klant of als familielid. Een feest van herkenning! En het optreden bestaat niet alleen uit toneelspel. Er zijn tal van muzikale intermezzo’s die naadloos aansluiten op het spel en het jubileumstuk voorzien van extra elan. Het publiek geniet met volle teugen en trakteert de spelers en muzikanten na afloop op een daverend applaus.

Na de voorstelling worden alle stoelen snel opgeruimd en is het podium voor de band De Deik en DJ Rowan. Tot in de late uurtjes wordt er meegezongen en gedanst ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan.

Foto’s van deze mooie dag zijn te vinden onder Foto’s in het menu en op onze Facebooksite.