Afscheid voorzitter Antoon de Vroomen

Op 8 april jl. in het Trefpunt te Warmond heeft Muziek- en Toneelvereniging St. Matthias de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Natuurlijk werd er nog nagenoten van het 100 jarig jubileum dat in 2018 plaatsvond en werd eenieder nog even de Koninklijke Erepenning getoond, waar de vereniging zeker trots op is.Dat dit geen alledaagse ledenvergadering zou zijn was op voorhand wel duidelijk, daar er een tweetal bestuurswisselingen zouden plaatsvinden.

Ten eerste werd er afscheid genomen van Els Versluijs. Zij heeft 12 jaar in het bestuur gezeten als afvaardiging van de afdeling toneel. Gelukkig is dit voor de vereniging geen definitief afscheid, daar Els een actief en enthousiast lid blijft van het toneel. Zij wordt opgevolgd door Anne Schavemaker, komende uit een nest van toneelspelers, want zowel haar vader als haar moeder hebben de Warmondse gemeenschap jarenlang vermaakt met de invulling van alle mogelijke toneelrollen bij onze vereniging.

Vervolgens was het moment daar dat er ook afscheid genomen moest worden van onze voorzitter Antoon de Vroomen na een voorzitterschap van 12 jaar.
Na zijn benoeming in 2007 is St. Matthias in staat geweest de nodige hindernissen, welke een vereniging in een relatief kleine kern die Warmond is, te overwinnen. Onder zijn bezielende leiding heeft St. Matthias zicht kunnen ontwikkelen tot een goed georganiseerde vereniging, waarin de leden hun gewaardeerde hobby kunnen uitoefenen. Een vereniging die al 100 jaar een grote culturele waarde binnen de Warmondse gemeenschap vertegenwoordigd.
Dat Antoon veel voor de vereniging heeft betekend kwam tot uiting komt door zijn benoeming als Erelid van St. Matthias.

Hierna werd de nieuwe voorzitter van St. Matthias voorgesteld: Paul Stol.

Paul is zeker geen onbekende in de Warmondse gemeenschap en brengt een brede bestuurlijke ervaring mee. Hij werd dan ook met enthousiasme ontvangen en unaniem gekozen als de nieuwe voorzitter.