Vrijwilligers van het jaar 2022

Jaarlijks benoemt de afdeling harmonie een “vrijwilliger van het jaar” bij de
nieuwjaarsborrel. Vanwege corona ging de nieuwjaarsborrel niet door, dus greep het
bestuur van de harmonie hun kans tijdens de traditionele BBQ in augustus.
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, daar staan we bewust bij stil. In de
groep van 30 leden zijn er maar weinig die geen taak vervullen
en dat blijft de olie voor de vereniging.

Kim van der Meij, Roos de Winter en Floor Peters spelen alle drie dwarsfluit bij de
harmonie en vormen het vaste “barteam” op de repetitie-avond. Wekelijks
voorzien zij in de pauze de muzikanten van koffie, thee of fris. Het is zó
vanzelfsprekend, dat ze er zelf van schrokken dat dit inmiddels al ruim 10 jaar zo
gaat op de maandagavond.
Op 29 augustus werden Kim, Roos en Floor in het zonnetje gezet en verrast met
deze “vrijwilligers van het jaar-titel”: een titel om trots op te zijn! Het werk dat zij
al jaren belangeloos voor de vereniging doen wordt gezien én gewaardeerd op
deze manier. De doos chocoladereepjes zal inmiddels wel op zijn, maar de
wisselbeker is een jaar lang in hun bezit.
Bedankt voor jullie inzet en nogmaals gefeliciteerd. We hopen dat jullie dit nog
jaren volhouden!