Robert en Lianne “Vrijwilliger van het Jaar” bij de harmonie

Op maandagavond 6 januari hield harmonie St. Matthias haar traditionele Nieuwjaarsborrel. Tijdens dit gezellige samenzijn wordt sinds een aantal jaar de “Vrijwilliger van het Jaar” bekend gemaakt. Altijd fijn om leden die zich inzetten voor de vereniging extra waardering te kunnen geven.

Bestuurslid Edith Vooren hield de aanwezigen niet langer in spanning en na een toost op het Nieuwe Jaar maakte zij bekend dat Robert Lemmers en Lianne Ouwehand deze eretitel verdiend hebben! Robert en Lianne zorgen er samen al jaren voor dat het muziekarchief op orde blijft en stukje bij beetje gedigitaliseerd wordt. Zij regelen dat de muzikanten hun partijen op tijd in hun postvakje vinden en daarnaast is de “inlevermap” ook een prachtig initiatief van hun: elke muzikant heeft een eigen map die 2x per jaar uitgedeeld wordt en waar dan een lijst in zit met in te leveren muziek. Door dit per instrument in een andere kleur te hebben geregeld scheelt dit enorm veel uitzoek- en opruimtijd; top!

Een prachtige wisselbeker mag een jaar lang in hun huiskamer prijken en een doos Merci vindt zijn weg wel. De harmonie is erg blij met de vele leden die,  naast spelen in het orkest, zich verdienstelijk maken door een extra taak op zich te nemen. Er staan dus nóg wel een aantal leden op de nominatie, wie weet volgend jaar!